Šunų savikontrolė

Kaip šunys elgiasi, kai jų gebėjimas kontroliuoti save išsenka? Ar jie linkę įsivelti į pavojingas situacijas, ar atsitraukia? Pasak Holly Miller iš Lille Nord de France Universiteto, šunys, kuriems „pritrūksta“ savikontrolės, priima impulsyvesnius ir pavojingesnius sprendimus – kaip ir žmonės, tokiu atveju jie linkę į rizikingesnį elgesį.
Siekdami išvengti pavojaus, žmonės stengiasi savarankiškai kontroliuoti savo elgesį. Kitu atveju jie pradeda elgtis impulsyviai, gali patekti į pavojingas situacijas (pvz., pėstieji neatsargiai eina per gatvę judriose vietose, paaugliai jungiasi prie pavojingų gaujų). H. Miller su kolegomis tyrė, ar  „savikontrolės išeikvojimas“ svarbus gyvūnams, ir ar psichiškai pavargę šunys labiau linkę pasiduoti pavojingoms rizikoms.
Mokslininkai vienus tyrime dalyvaujančius šunis išmokė 10 minučių sėdėti, o kitus laikė narvuose, kur jie galėjo laisvai judėti.  Vėliau šunis įleisdavo kambarin, kuriame lojo ir urzgė narve uždarytas šuo. Šunys kambaryje praleisdavo 4 minutes, tačiau galėdavo lasivai rinktis, kur bus. Artėjimas prie kito šuns - natūralus atsakas, bet tuo pačiu ir rizikingesnis pasirinkimas.
Šunys, atlikę savikontrolės testą sėdint daugiau laiko trynėsi šalia agresyviai besielgiančių šunų negu laikyti narvuose (59 proc. lyginant su 42 proc.). Rezultatai rodo, kad pradinės savikontrolės išsekimas lemia rizikingesnius ir impulsyvesnius sprendimus.
Tyrimas pateikia įrodymų, kad savikontrolės išeikvojimas – reiškinys, laikytas tik žmogišku, pastebimas ir šunų elgesyje. Gyvūnai gali padėti geriau suprasti fiziologinius ir neurobiologinius procesus, kurie turi įtakos savikontrolei.


Holly C. Miller, C. Nathan DeWall, Kristina Pattison, Mikaël Molet, Thomas R. Zentall. Too dog tired to avoid danger: Self-control depletion in canines increases behavioral approach toward an aggressive threat . Psychonomic Bulletin & Review , 2012; DOI: 10.3758/s13423-012-0231-0 .