Kaip elgtis su teritoriją žyminčia kate?

Informacijos perdavimui katės naudoja daug būdų (kūno pozos, snukio išraiškos, lytėjimas, draskymas). Šlapimo purškimas - komunikacijos forma, kurios metu pasitelkiami kvapas ir vaizdas. Paprastai žymėjimu laikomas elgesys, kada stovimoje padėtyje esanti katė užpurškia šlapimo ant vertikalių paviršių. Tokia elgsena visiškai normali, tačiau mums ji nėra priimtina – ypač kai katinas taip pažymi užuolaidas. Nors žymės dažniausiai atsiranda ant vertikalių paviršių, kartais jų pasitaiko ir ant horizontalių, tad tokį elgesį būtina atskirti nuo paprasto šlapinimosi netinkamose vietose.

Kodėl katės mėgsta žymėti šlapimu

Labiausiai tikėtinas naminės katės protėvis - Afrikos/arabų laikinė katė, labai teritorinė ir dažnai vienišė. Kvapo žymės tokioms atskalūnėms leidžia bendrauti be susitikimo akis į akį. Šie ženklai aplinkoje lieka tam tikrą laiką, nors tai priklauso nuo oro sąlygų ir kitų asmenų, kuriems adresuota žinutė, elgesio (pvz., ar žymė užpurškiama ant jau esančio ženklo). Tad įsidėmėkite - žymėjimas šlapimu kačių pasaulyje yra visiškai normalus elgesys. Jį naudoja tiek patinai, tiek patelės. Tiek vieni, tiek kitos gali purkštelti ant vertikalaus paviršiaus, tačiau 75 proc. atvejų sudaro nekastruoti katinai, kurių šlapimas aštraus kvapo ir žmogaus nosiai labai nemalonus.

Paprastai namuose žymės randamos socialiai svarbiose vietose, pvz., ant šeimininko daiktų. Nors dažnai žymėjimas laikomas nekastruotų kačių elgesiu, šitaip elgtis gali ir kastruoti gyvūnai kai reaguoja į lauke esančių kačių buvimą. Dažniau teritoriją žymi katinai ir katės iš namų, kuriuose jų daugiau negu vienas. Dažnai tai susiję su agnostinėmis sąveikomis su kitomis katėmis tiek namuose, tik už jų ribų.

Tiksliai nežinome, kokią žinutę siunčia žyminti katė ir ką sužino tą žinutę radusioji. Jos tiria tokias žymes, ir analizės trukmė ilgėja, jei žymė vertikali ir jei priklauso nepažįstamai katei. Tačiau šlapimo purkšimo teritorinė funkcija nėra aiški.

Žyminčios katės tualetu dažniausiai naudojasi be problemų. Nors nepageidaujamas tuštinimasis patalpose (vieno tyrimo duomenimis - 38 proc. atvejų) dažnai būna pagrindinė elgesio priežastis, dėl kurios atsisakoma kačių, tačiau paprastai nenurodoma, ar tai šlapinimasis netinkamose vietose, ar netinkamose vietose atsirandantys kakučiai, ar žymėjimas.

Kaip analizuoti problemą

Prieš imantis veiksmų, reikia įvertinti visus galimus problemos sukėlėjus. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar katei buvo atlikta gonadektomija ir ar elgesys tikrai žymėjimas. Reikalingas išsamus elgesio aprašymas, įskaitant ir tai, kas tiksliai vyksta žymėjimo metu, kur tai daroma, kada, kaip dažnai ir kaip anksčiau bandyta spręsti šią bėdą. Reikia surinkti informaciją ir apie kačių tuštinimosi elgesį (plačiau dalyje kodėl katė tuštinasi ne vietoje). Galiausiai jei namuose gyvena daugiau gyvūnų, ypač kačių, reikia išanalizuoti jų tarpusavio socialinius ryšius, aplinką ir patiriamą stresą.

Įvertinkite, kur ir kaip katinas purškia šlapimą. Žymės ant langų ir durų gali rodyti reakciją į lauke esančias kates ar kitas ten slypinčias bėdas. Naujų daiktų žymėjimas (pirkinių maišas, baldai) bus kaip komunikacijos forma.

Vertinant šlapimo dažnumą, reikia žinoti, kiek kartų per dieną žymima. Tai būtina ir stebint progresą.

Namuose, kur gyvena kelios katės, reikia įverti jų sąveikas. Pastebėta, kad katės, gyvenančios su kitomis, patiria daugiau streso (jų išmatose didesnis gliukokortikoidų lygis), tačiau stresas gali būti sukeltas ir kitų faktorių kaip išteklių prieinamumas ar santykiai su žmonėmis.

Veterinaras gali nematyti visų namuose esančių gyvūnų, tad svarbu nustatyti, kiek jų yra, ypač kačių. Reikia rinkti informaciją apie socialinius ryšius tarp jų, įskaitant akivaizdžius (šnypštimas, persekiojimas) ir paslėptus (blokavimas, spoksojimas, išstūmimas iš erdvių) agresijos požymius. Esant didesniam kačių kiekiui, gali būti ne vienas žymėtojas, tad būtina identifikuoti visus dalyvius. Agnostinės sąveikos kai kurioms katėms gali sukelti tuštinimosi netinkamose vietose problemas, kurias irgi būtina identifikuoti.

Taip pat teks atsižvelgti į pokyčius žmonių šeimoje (nauja kėdė, naujos darbo valandos), šėrimo būdus, šėrimo vietų skaičių. Galima analizuoti gyvūno ir savininko ir jo šeimos, taip pat gyvūno ir kitų namų augintinių sąveikas. Bet kokie pasikeitimai namuose ar namų rutinoje gali būti svarbūs, net jei ir nedideli. Dažnai savininkai nežino, kad jų inicijuoti pakitimai gali paveikti augintinius. Naujas darbas, kitas kėlimosi laikas, naujas šeimos nario atsiradimas - tai veiksniai, susiję su elgesio pokyčiais.

Kalbant apie buvusius bandymus kovoti su problema, reikia išsiaiškinti kaip jie taikyti ir kokio rezultato sulaukta. Kai kuriais atvejais buvęs sprendimas galėjo būti veiksmingas, tačiau naudotas netinkamai ar nepakankamai ilgai, arba žymėjimas šlapimu sumažėjo, bet nebuvo visiškai nutrauktas.

Būtina atmesti medicinines problemas, nepamirštant, kad gali egzistuoti išmoktas elgesio elementas. Sveikatos tyrimo metu katei atliekama pilna kraujo analizė su biocheminiu profiliu, taip pat šlapimo analizė, ir galbūt, esant poreikiui, daroma ir daugiau tyrimų. Vieno tyrimo duomenimis, įvertintus 34 kates su žymėjimo problemomis, 13 iš jų turėjo sveikatos problemų. 7 kentėjo nuo tokių bėdų kaip inkstų ligos, bakterinės šlapimo infekcijos, cistitas. Kito tyrimo metu analizuojant 58 kastruotas kates su žymėjimo elgesiu ir 39 kates be šios problemos, nepastebėta jokių skirtumų, kurie galėtų būti susiję su tokio elgesio apraiškomis. Turbūt dauguma žyminčių kačių neserga šlapimo takų ligomis.

Katėms, turinčioms endokrininių sutrikimų, dažnai pastebimi tam tikri elgesio pokyčiai. Pvz., dažnas kačių sutrikimas hipertirozė sukelia dramatiškus fizinius ir elgesio pakitimus, įskaitant polidipsiją, poliuriją ir skystokas išmatas. Antinksčių sutrikimai gali keisti streso hormonų ar testosterono kiekį, kas taip pat gali veikti elgesį. Testosterono kiekio padidėjimas susijęs su nekastruotų katinų polinkiu elgtis agresyviai ir žymėti.

Tinkamo sprendimo parinkimas

Į problemos sprendimo planą įeina:

  • kastracija;

  • padidintas kraiko dėžutės patrauklumas;

  • socialinių problemų sprendimas tarp drauge gyvenančių kačių;

  • su aplinka susijusių problemų sprendimas, įskaitant įsibrovėlių kačių kontrolę;

  • pastovus kvapo profilio palaikymas namuose (vengti pirkti naujus baldus ir t.t.);

  • praturtintos aplinkos sukūrimas;

  • interaktyvaus laiko planavimas su savininku. Šis laikas turi būti nuspėjamas, teigiamas ir nuoseklus;

  • pokyčių vengimas (jei įmanoma);

  • papildomos intervencijos (feromonai, maisto papildai, vaistai).

Kadangi žymėjimas – įprastas elgesys, kai kurios katės gerai reaguoja į „žymėjimo stotį“. Iš dviejų kraiko dėžių galima sukurti L formos objektą (viena dėžės siena turi būti statmena), arba kraiko dėžė tiesiog pastatoma prie sienos. Dalis augintinių tokią vietą mielai renkasi žymėjimo reikmėms. Be tokių specialių zonų sukūrimo, galima siekti, kad vietos, kur katė žymi, jai taptų neprieinamos. Tam pasitelkiamos tvorelės, nemalonios medžiagos, maisto dubenėlio ar tualeto padėjimas, nepatrauklus kvapas. Gali būti panaudoti judesio davikliai, skleidžiantys nemalonius garsus katei prisiartinus prie tam tikrų vietų, tačiau kai kurioms jie sukelia nerimą ir nėra itin naudingi.

Patekimo į tam tikras zonas blokavimas – tik laikina priemonė. Aplinkos pakeitimas nepadės, jei problemą sukelia kiti stimulai kaip socialinis konfliktas. Esant socialinei įtampai, aplinkoje reikia stengtis užtikrinti pakankamą svarbių išteklių kiekį (maisto indai, poilsio vietos, tualetai). Vietose, kur yra šie daiktai, turėtų būti pora priėjimo kelių, kad viena katė negalėtų užspeisti kitos.

Kartais gali tekti kuriam laikui atskirti nesutariančias kates ar jų grupes. Atskirose erdvėse turi būti maisto indas, vandens dubuo, tualetas ir tinkama slėptuvė bei poilsio vieta. Socialinės sąveikos su savininkais taip pat turi būti nuoseklios ir teigiamos. Kai kuriais atvejais atskirtų kačių grupių sąveikas gali tekti apriboti.

Reikia stengtis apriboti lauke esančių kačių matomumą ir, jei įmanoma, užkirsti kelią jų atėjimui į teritoriją. Naudinga blokuoti vizualinę langų ir durų prieigą ar uždaryti katę patalpoje, kur ji negalėtų matyti kitų gyvūnų. Gali tekti pašalinti net paukščių lesyklas.

Savininkas su kate turi bendrauti nuspėjamai, nuosekliai ir teigiamai, įskaitant kailio priežiūrą ir žaidimus. Apdovanojimais grįstas auklėjimas padės katei atsipalaiduoti. Be to, tokių sesijų metu galima sukruti pozityvias asociacijas su naujovėmis. Laipiojimo bokšteliai arba lentynos gali padėti katėms įsikurti saugioje vertikalioje erdvėje. Bausmių vengti, nes jos didina nerimą.

Feromonų purškalai ar difuzoriai taip pat gali būti naudingi. Feliway yra sintetinis kačių snukio feromonas ir gali sumažinti ar visai nutraukti žymėjimo elgseną. Vieno tyrimo duomenimis, katės, paveiktos Feliway difuzoriumi, žymėjo rečiau lyginant su tomis, kurios veiktos placebu. Feliway dažniausiai padeda tada, kai žymėjimo elgesys atsiranda reaguojant į aplinkos stimulus (nauji gyvūnai, stresas). Feromonų terapija taip pat taikoma katės nuraminimui naujoje aplinkoje. Esant agresyvioms sąveikoms, Feliway Friends gali sumažinti reaktyvumą ir skatinti ramų elgesį.

Vaistai gali tapti papildoma priemone mažinant emocinį susijaudinimą. Prieš parenkant vaistą, reikia turėti pilną elgesio ir sveikatos istoriją. Dauguma preparatų nebus oficialiai patvirtinti kaip tinkantys katėms. Rekomenduojama prieš skiriant vaistus atlikti kraujo biocheminį ir širdies tyrimus. Duodant pirmąsias dozes reikia neatmesti tikėtino šalutinio poveikio, tad savininkai turėtų būti namuose. Vien vaistai pasirenkami retai – paprastai jie taikomi su elgesio terapija. Šiuo metu dažniausiai naudojami selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai ir tricikliniai antidepresantai. Paprastai jų vartojimas turi būti ilgalaikis.

Žymėjimo elgesys turi įvairius atsakus į jo sprendimą. Tokie veiksniai kaip išorės/įsibrovėlės katės ir gebėjimas jas kontroliuoti, socialiniai konfliktai namuose ir pasikeitimai gali turėti įtakos bėdos išsprendimo galimybėms. Kai kuriais atvejais, nepaisant intensyvių pastangų, žymėjimas šlapimu gali išlikti. Tada, ypač jei gyvenama su keliomis katėmis, naujų, ramių namų radimas katei gali išspręsti problemą ar ją sumažinti.

 

Pagal Debra F Horwitz, Common feline problem behaviors: Urine spraying. Journal of Feline Medicine and Surgery, 2019