Kaip sutaikyti kates

Tai gali atsitikti akimirksniu. Draugiški katinai, kartu pragyvenę daug metų, staiga pradeda peštis lyg būtų visiškai nepažįstami. Norom nenorom į galvą ateina mintis: „Hm, kačių tikrai nesupaisysi“. Tačiau priežastis greičiausiai ta, kad įvyko tam tikras nesusipratimas, ir šį konfliktą reikia spręsti. Kartais kantriai ir ilgai.

Kai dvi gerai sutarusios katės staiga tampa agresyvios vienai kitai, problemą dažniausiai sukelia atsitiktinai atsiradusi baimės agresija. Pvz., rainoji pro langą ramiai stebi lauke vaikštinėjančią svetimą katę. Jos draugas taip pat pamato svetimąjį, tačiau sureaguoja pikčiau ir puola. Deja, „po letenomis“ pasipainioja prie lango tupėjusi katė. Gyvūnai pradeda vienas kitą gąsdinti ir peštis. Kova prasideda ir nė viena katė gerai nežino, kodėl tai atsitiko.

Katės gali susipykti ir dėl tam tikrų aplinkos veiksnių – nukritusios knygos, žmogaus šūktelėjimo ir t.t. Išsigandusios jos užima gynybines pozicijas... ir ką pamato? Viena kitą, pasiruošusias gintis. Vėl padidėja kovos tikimybė. Jei katės susierzinusios ar susijaudinusios, stenkitės jų negaudyti, kadangi dalis pykčio gali tekti ir jums. Esant būtinybei ant vienos užmesite storą rankšluostį, kad galėtumėt ją saugiai paimti ir nunešti į kitą kambarį.

Jei susirėmimai kelia nerimą ar katėms nepavyksta susitaikyti, jas reikia atskirti ir vėl atsargiai supažindinti. Jos turi sąveikauti taip, kad nė viena nebijotų ir nerodytų agresijos. Galioja toks pat protokolas, kaip namuose įkurdinant naują katę. Kelias dienas augintines laikykite atskirai. Po to pakeiskite kambarius, kad jos priprastų viena prie kitos kvapo. Durys turi būti uždarytos, kad jos viena kitos nematytų. Po kelių dienų leiskite katėms stebėti viena kitą, tačiau neverskite kontaktuoti. Tai gali būti padaryta saugiai privėrus duris, kad jos viena kitą matytų per plyšį, bet negalėtų pralįsti per angą. Padėkite ypatingų skanėstų. Tinka ir žaislas, kuris tilptų tarpduryje ir su kuriuo žaisti galėtų abi katės. Svarbu gerą maistą ir gerai praleistą laiką susieti su kito katino buvimu. Girkite kates kai jos arti viena kitos. Agresoriaus baudimas nepadės. Jei kuri nors katė išsigąs ar taps priešiška, uždarykite duris ir vėliau bandykite dar kartą.

Kai katės atsipalaiduos, atidarykite duris. Pirmą kartą jos tegul pabendrauja kelias minutes. Laiką ilginkit kasdien. Šis procesas gali trukti kelias dienas ar savaites, priklausomai nuo kačių asmenybių ir jų susidūrimų sunkumo.